Gaz dışkı kaçırması olan olgularda tedavi başlangıcı için yapısal araştırmalar neleri içermelidir ?

Yetersiz kognitif fonksiyon-uyum –psikiyatrik değerlendirme

Aşikar ve Gizli defekt farkındalığı

Anal sfikter basıncı- yapısal devamlılık- yapısal değişiklik, nöronal proses(yaş-hormonal değişiklikler vs)

Anorektal sensitivite  kaybı.

Ano-rektal-kolonal  yapısal durum, açılanma, ritim organizasyonu

Rektal genişleme- hacim

Kolonik geçiş zamanı

Dışkı hacmi

Hikaye

Anatomik yapı durumunun değerlendirmesi

Nöronal Merkezi değerlendirme

Kas yapısı ileti ve gücünün değerlendirilmesi

Nörolojik  yapı,iletim, defekt, hücesel yapı değerlendirilmesi

Gaz dışkı kaçıran bir olguda hekim muayenesi neleri içermelidir ?

Standardize edilmiş, sistematik  muayene ve derecelendirilmiş  gözlem.

Mutlak kayıtlı mukayese

Direkt anorektal primer  gözlem

Perianal  cilt dokusunun değerlendirilmesi, duysal değerlendirme 

Dijital rektal muayene

Gaita incelemesi, direkt bakı, kültür, yayma

Endoskopik değerlendirme   Anemnez öncelikli seçim)

Rektoskopi

Kolonoskopi

Anal inkontinans değerlendirmesinde rektal muayenenin yeri nedir ?

Deneyimli bir cerrah tarafından yapılan rektal muayene ile  anal sfinkter kasılma gücü ve fonksiyonu hakkında ciddi bilgiler edinilebilir.

Dis Colon Rectum. 2010 Dec;53(12):1656-60. The digital rectal examination scoring system (DRESS).

      Orkin BA1, Sinykin SB, Lloyd PC.

The skor değişimi :

 0 = Tarif edilebilecek sıkma hissi olmayan

 1= Sıkma hissi mevcut ama  çok azalmış tonus

 2=Azalmış tonus

 3= Normal.

 4=Artmış tonus

 5= Aşırı derecede  sıkı

Dijital rektal muayene  skorlarının anal manometri ile  dinlenim ve sıkma  basınçları  değişikliklerindeki korelasyonu gösterildi

Rektal muayene gaz dışkı kaçırma açısından ne kadar değerlidir ?

Hazırlık gerektirmez

Anal kanal uzunluğu

Tedavi öncesi – ve sonrası  temel değerlendirme ölçütlerinin ortaya konması farklılıkların değerlendirilmesi .

Sıkma basıncı eksternal anal sfinkter  defekti  açısından  anlamlı değildir.

İstirahat dinlenim basıncı dijital rektal muayene skoru ile uyumlu

Sensitivite  daha yüksek ve spesifite daha düşük (Hasta uyumu !!!)

Gaz dışkı kontrolü kaybında Anal Manometrinin yeri nedir ?

Bu tetkik ile :

İstirahat basıncı- İAS değerlendirmesi

Sıkma Basıncı-EAS değerlendirmesi

RAİR-Hirschprung

Öksürük Refleksi – Sakral refleks arkusu

Ikınma-Balon ekspulsiyon manevrası- Fonksiyonel çıkış obstrüksiyonu

Rektal komplians- gaz dışkı kaçırma hacmi

Rektal Sensitivite-  ile  Rektal duyum fonksiyonu ölçülebilir.

 

Kişi bağımlı,hasta, uyumu tedavi özellikleri için önemlidir.

Hızlı, doğru, lokalizasyon yeteneği, kolay öğrenilmesi nedeniyle yararlı bir işlemdir. Bu işlemin uygulama  özellikleri önem arzetmektedir.

Gaz dışkı kontrolü kaybında Endoanal ultrasonografinin yeri nedir ?

Yapısal değişikliklerin  değerlendirilmesinde  radyolojik ilk seçenek Endoanal USG dir

Çok boyutlu  değerlendirme, anal kanal yapısal değişimi için en önemli  test

Hazırlık gerektirmez.

Endo Anal Usg gaz dışkı kaçırma konusunda nasıl bilgi verebilir?

Anal kanal uzunluğu, genişliği

Anal kasların  yapısal değerlendirilmesi

Kas yapısı ölçümleri etraf doku değişiklikleri

Hali hazırda  başka patolojiler (Fistül apse  cilt değişikliklerin değerlendirilmesi) ile ilgili olarak bilgi verebilir.

Defekografi – MR defekografi nedir ?

Defekografi rektal yoldan uygulanan radyolojik kontras madde ile yapılan dışkılama simülasyonudur. Dışkı kaçırma, dışkılama  koordinasyon bozuklukları, pelvis kaslarındaki çökme, pelvik bölgede oluşan kas ve barsak koordinasyon açılanmalarının farklılıkları ölçülür.

 

Pudental sinir latensi testi nedir ? Ne şe yarar ?

PNTML fikse pudental sinirle iskiumdan anal verge iletim zamanı ölçümüdür .

Periferal sinir myelin fonksiyon değerlendirilmesidir.

Normal süre  yaklaşık 2 milisaniyedir

Kontinent  grup   1.44-2.47 milisaniye

İnkontinent grup 1.35-3 milisaniye 

Normal çıkması sinir hasarının dışlanmasına yeterli değildir.

Rutin preop tetkik olarak değerlendirilmemiştir

Ortalama 40 olguda öğrenim eğrisi tamamlanabilir.

İnkontinanslı olgularda anormal bulgular %90 oranında

Anal sfinkter defektinde lokasyon belirlenmesinde  faydalıdır

Normal nöronal iletim haritalaması ve kayıp olan  motor ünite alanlarının lokasyon belirlenmesi  açısından önemlidir.

Elektromyelografi Gaz dışkılama kontrolü kaybında nasıl kullanılır ?

Uygulama güçlükleri dikkat çekicidir

 Hasta tolerasyonu az .

Motor birimi potansiyellerinin inervasyonu ve fonksiyonel durumu hakkında bilgi elde edilir.

Üst nöron tip : Serebral- Omurilik/ Denervasyon yok/ normal giriş aktivitesi

Alt Nöron tip :Conus –Cauda – Periferik sinir

/Denervasyon var/geç dönemde giriş aktivitesi kaybı

Kas bütünlüğü bozuksa: Denervasyon yamalı-

/Saptanan patolojinin 4 kadran dağılımı

Sonuçlar, normal kas liflerini haritalamak için kullanılabilir.

Trans lomber –Trans sakral Magnetik Nörositimülasyon nedir ?

Manyetik uyarıcılar özellikle ağrısız olmaları nedeni ile daha kullanılışlıdır ve elektrofizyoloji araştırma laboratuvarlarında oldukça yaygın şekilde kullanılır hale gelmişlerdir.

Rektal ve  anal nöropati kökenli fekal inkontinas vakalarının ortaya konulması için kullanılabilir

%63 olguda PTNML ile korele sonuç vermektedir,

 Fekal inkontinans nedeni olan rektal anal nöropatide

 Lumbo sakral,

 Lumbo anal,

  Sacro anal   motor evoked  potansiyellerinde  uzama gösterilmiş

Dis Colon Rectum. 2014 May ; 57(5): 645–652