Anal inkontinans nedir-Gaz ve dışkı tutamama nedir ?

Anal inkontinans, anal sfinkter mekanizması ile katı ve/veya sıvı dışkı ve gaz çıkarılması üzerinde  kontrol kaybı olarak tanımlanır

Çok çeşitli şekillerde  karşımıza çıkabilir

Anal inkontinans ne sıklıkta görülür?

Toplumda görülme sıklığı popülasyonun özelliklerine göre değişmekle birlikte %2-7 arasında bildirilmektedir.

 Yaşın ilerlemesi ile birlikte bu sayının da arttığı ve %10’dan fazla olduğu bildirilmiştir.

Gaz dışkı kaçırma -Anal İnkontinansın en önemli nedeni nedir?

Ülkemizde dünyada olduğu gibi en önemli nedeni  geçirilmiş  doğum travması ve anal bölge cerrahisidir.

Diğer bir durumda ileri yaşlarda prolapsus,makat sarkması,  anal bölge çökmesi,kas sinir zafiyeti kaynaklı ,travma kaynaklı  şişmanlık ve hormonal kaynaklı anal kaslarda görülen zayıflama nedeniyle ortaya çıkabilir.

Ayrıca ileri yaşlardaki doğum nedenli gaz dışkı kaçırma olgularıda dikkat çekicidir.Bu konu yaşlanan ve yaşlı gebeliklerin arttığı günümüz nüfusu içinde önem arzeder .

Doğum travmasına bağlı gaz ve dışkı kaçırma nedir ?

Doğum travması, zor doğum, doğum gerçekleşmesi için forseps gibi cihazların kullanılması, yaşlı annelik, kilolu bebek (4000gram dan fazla ), çoklu doğum sayısı bu konuda dikkat çeken nedenlerdir. İlk doğum yapan gebelerde %13-25 oranında anal inkontinans (gaz ve dışkı tutamama ) geliştiği bildirilmektedir.Normal – Vajinal doğum sayısının artması ile bu oranın %61’e kadar yükseldiği bildirilmektedir.

Forseps nedenli ve epizyo ile yapılan forseps   yüksek dereceli anal sfinkter ve periaanal yaralanma  ile ilişkilidir. Semptomatik gaz  dışkı tutamama da hayli fazladır. (%1.8-9.7)

Asemptomatikte olsa yüksek kilolu ve obez olgularda da lobstetrik nedenli anal sfinkter yaralanması  fazladır.

İlerleyen yaşla beraber, kas zayıflığı sfinkter incelmesi, basınç düzeylerinde azalmalar meydana gelir

Doğumdaki kilolu infant ve operasyon   özellikle hamileliğin  ikinci 3 aylık döneminde  oksitosin uygAnal inkontinanslı hastaların başlangıçta üçte ikisi asemptomatik, üçte biri ise semptomatiktir.17 İlerleyen yaşla birlikte pelvik taban ve dış anal sfinkterde gelişen kas zayıflığı,iç anal sfinkter incelmesi, ortalama istirahat ve maksimum sıkma basınçlarında azalmalar nedeniyle ile semptomlar belirgin hale gelirulanması  önem arzettiği izlenmiştir.

Neden Doğum sonrası anal sfinkter yaralanması ve gaz dışkı kontrolünün kaybına dikkat etmeliyiz ?

Hekimlerin sadece %2.7’ si  kendi değerlendirmelerinde raporluyor.

Hastaların sadece %3’ ü  primer semptom olarak  bahsediyor.

Hekim tedavinin kompleks, başarı şansının düşük olduğunu düşünüyor.

Doğum travmasına bağlı anal inkontinansın etkileri nelerdir

Kişinin öz bakımı ve günlük hayatını zorlaştıran izole eden  durumların yanında  sosyal olarak sınırlı ,psikolojik olarak yetersizlik hissi yaratan, kişinin cinsel hayatını da etkileyen önemli bir durumdur.5..8

Gaz  dışkı kontrolü mekanizması  sfinkter kaslarının ve puborektal kasların oluştursuğu kompleks tarafından kontrol edilir.

.Gaz dışkı kontrol kaybına etki eden önemli faktörler rektumun genişleme hacmi,dışkı kalitesi ve dışkı hacmidir.

Gaz dışkı tutamama tanımlamaları nelerdir ?

Gaz dışkı kontrolünü kaybetmiş olgulardaki  tanımlamalar, oluşan tablonun tanımlanması, ölçülmesi, tedavi planlanması, ve tedavi cevabının oluşturulması açısından son derece önemlidir.

Aktif    Hissedilmesine rağmen kaçırma

Pasif    Farkında olmadan kaçırma

Fekal sızıntı az miktarda farkında olmadan ve tuvalet sonrası   çamaşırda kirlenme

Minör inkontinans    Sadece gaz ve akıntı tarzında

Majör inkontinans   Dışkı içeriğinin olması olarak tanımlanmıştır

Gaz dışkı kontrolünün kaybında en önemli nedenler nelerdir ?

 

Gaz dışkı kontrolünün kaybında en önemli  nedenler nelerdir ?

Yaşlı

Öğrenme güçlüğü olanlar

İshal ve benzeri hastalıklar nedeni ile yakınmaları olanlar

Doğurganlık yaşında olan kadınlar özellikle 3-4. çocuk sonrası

Nörölojik ve spinal travma operasyon  geçiren  hastalığı olanlar

Ciddi kognitif fonksiyon bozukluğunda olanlar

Üriner inkontinansı olanlar

Rektal ve organ prolapsusu olanlar

Kolonik rezeksiyon operasyonu geçirenler

Pelvik RT alan olgular

Perianal problem ağrı  kaşıntı  enfeksiyon apse rahatsızlık ıslaklık hissi olan olgular

İBS ve iltahabi barsak hastalığı olguları,

Homoseksüalite ve Cinsel ilişki tercihleri 

Kronik kabızlık, Terminal hastalığı olanlar

Pelvik ano genital travma olguları

Gaz dışkı kontrol kaybının  tedavisinde  bir çok konuda mesafe alınabilir. Yalnız değilsiniz.