Gaz dışkı tutamama tanımlamaları nelerdir ?

Gaz dışkı kontrolünü kaybetmiş olgulardaki  tanımlamalar, oluşan tablonun tanımlanması, ölçülmesi, tedavi planlanması, ve tedavi cevabının oluşturulması açısından son derece önemlidir.

Aktif    Hissedilmesine rağmen kaçırma

Pasif    Farkında olmadan kaçırma

Fekal sızıntı az miktarda farkında olmadan ve tuvalet sonrası   çamaşırda kirlenme

Minör inkontinans    Sadece gaz ve akıntı tarzında

Majör inkontinans   Dışkı içeriğinin olması olarak tanımlanmıştır.

Gaz dışkı kaçırma düzeyi için kullanılan ölçüm cetvelleri nelerdir ?

Aşağıda verilen Wexner skorlaması  ile gaz dışkı kaçırması ile ilgili olarak  şikayetleri olan olgularda  kontrol kaybı düzeyini ölçebilirler.

Aldığınız puanların toplamı İNKONTİNANS- GAZ DIŞKI KAÇIRMA skorunuzu belirler.

Tam tutma: 0 puan, hiç tutamama: 20 puan

Browning ve Parks inkontinens sistemi

Kategori A: hem katı, hemde sıvı dışkıyı ve gazı tutar (normal kontinens)

Kategori B: katı dışkıyı tutar, sıvı dışkıyı genellikle tutar, gazı tutamaz

Kategori C: katı dışkıyı tutar, sıvı dışkıyı ve gazı tutamaz

Kategori D: katı dışkıyı tutamaz

St Marks Gaz ve dışkı tutamama skorlaması.

 

 

Gaz dışkı kontrolünü kaybeden bir olguda dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir ?

Gün-Hafta-Aylık kaçak  miktar, nevii

Gaz gayta ayırt edebilme duygusu

Dışkı çıkartmayı erteleyebilme süresi

Şayet hastamız ameliyatlı ise kalın barsak ve  rektum ameliyatı için yapılan anastomoz düzeyi

Üriner İnkontinens(idrar kaçırmanın varlığı)

Doğum, Doğum sayısı, şekli (vakuum -epizyotomi vs) sonraki hikayesi

Kaçak dışkı  sınıflaması –(Bristol stool scale)

Yapılan inceleme metodları, zamanlaması (standart- 3-12 ay sonrası vs)

 (Standart Endo anal USG- Vaginal USG vs)