Eksternal sfinkter kası onarımı

cerrahi olarak sfinkter kaslarının ortaya konmasını takiben uygun şekilde dikilmesini içeren tedavidier.Anal kaslarda meydana gelen yaralanmanın yeri ortaya konmalıdır .Etkinliği patolojinin natürü ve teknik uygulanabilme durumu ile sınırlıdır. Yıllar geçtikçe değişen durumlarda etkinliğni kaybedebilir.

Pelvik taban onarımı

Dış makat kası ve puborektal kas arasından ‘’levator ani’’ kasına ulaşılır 2/0 kalıcı dikişlerle lifleri dikilir ve aynı işlem sırası ile ‘’pubokoksigeus’’ ve ‘’puborektal’’ kaslara uygulanır. Bu tedavi yöntemi ile yakınmalarda uzun dönemde de gaz ve dışkıyı tutma (kontinens) açısından başarı elde edilmiştir.

Pelvik taban onarımı ve dışardan çevreleyici dikiş uygulaması

Bu işlemle dış kaslar ve çevresinde yapılan onarımı takiben çevresel dikiş ile kuvvetlendirilir.

Dinamik grasiloplasti

Uyluk iç tarafında yer alan grasilis kasından suni sfinkter yapılmaya çalışılır.Bu teknik elektriksel uyarı, cerrahi, gerektiren zor karmaşık bir uygulama olsa da yararlı olabilir. Başarı düzeyi deneyim ve uygulama tekniğinin başarısı ile paraleldir.

Kitle oluşturan enjeksiyon maddeleri

Vücut ile uyumlu zararlı dönüşümü olmayan,allerji yapmayan bu maddeler hayli pahalı seçilerek uygulanma gereklilikleri olan maddelerdir.

Kasların iç kısmında oluşturulan alana çeşitli özellikte enjeksiyon yoluyla verilen maddelerin kitle etkisinden yararalanılır. Yağ enjeksiyonu, PTFE (politetetrafloroetilen), PTQ implantı, GAX Kalsiyum Hidroksilapatit, Defluks, Permakol, Enteryx gibi maddeler kullanılmaktadır.

Gatekeeper

Bunlar Polyacrylonitrile), silindirlerdir özel tabancaları ile iç ve dış makat kasları arasındaki tarif edilen boşluğa yerleştirilmeleri esasına dayanır.Uygulama lokal veya ultrasonografi altında yapılabilir.Hızlı bir şekilde sonuç verebilir.

Manyetik anal sfinkter (MAS) ve kök hücre nakli gibi deneysel ve az sayıda uygulamaların yapıldığı çözümlerde mevcuttur.

Kolostomi uygulaması

Hemen hemen son seçenektir. Başka  imkanı olmayan durumlarda  uygulanmaktadır.Hasta ve hekimin tüm çareler tükendikten sonra alması gereken br karar olarak görmekteyim.