Gaz ve Dışkı Tutamama = İnkontinans

Gaz ve dışkı tutamama  genç ve yaşlı nüfusu beraber etkileyebilen önemli bir sorundur.Fakat kayıtlara geçmesi, dile getirilmesi, tedavi arayışı ve sonuçlandırılmış tedavi için gerekli yetkinlik ve uygun çözümler henüz tam olgunlaşmamıştır

Sosyal  ve psikolojik faktörler, bilgi, tedavi yaklaşımı ile ilgili olarak  ülkemiz için olduğu kadar yurt dışında da tüm sağlık uygulayıcılarında sorgulama eksikliği mevcuttur.

Konunun tıbbi bir sorun olduğu kadar sosyal bir sorun olarak yarattığı algı nedeniyle karşılıklı olarak hasta hasta ve hekim arasında ihmal edilme üzerine sessiz bir anlaşma da mevcuttur diyebiliriz.

Ötesi ülkemizde de yurt dışında da sosyal güvenlik kuruluşları,tedavi için gereken sürekli maliyetler nedeniyle  yeterli bilgi, görgü oluşturma çalışmalarında tam anlamı ile katılamamaktadır.

Yurt dışında yapılan bir çalışma da evde bakım gören 65 yaş üstü  olguların % 40 dan fazlasının yaşadığı bu sorunun kayıt altına alınmadığı gösterilmiştir.

Bu web ortamında kısaca çeşitli yönleri ile doğum sonu anal sfinkter yaralanmaları, travma ve yaşlılığa bağlı gaz ve dışkı tutamama -anal inkontinans ile ilgili olarak ele almaya çalıştım.

Hazırladığım bu web sayfası ile ‘’elbetteki tam anlamı ile olamasa da’’ halkımız için  kısa bir başvuru, neden, ve uygun tedavi arayışında merakları giderebilecek bir alan yaratmaya çalıştım umarım faydalı olabilir.

Saygıdeğer okuyucu makale ve kitap derlemeleri ile güncellenecek ve aralıklı olarak farklı konulara değineceğimiz bu  sayfa ile bülten ve  bloğumuza üye olursanız,  sayfamız için önerlerinizi dile getirirseniz sadece tedavi arayışı değil sosyal bir farkındalık oluşturma konusunda da yardımınız  olacaktır.

Saygılarımla.